^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Wsparcie działań OSP w ramach walki z pandemią

W związku z panująca pandemią SARS Cov-2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze informuje,  że w ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego przekazano dla zabezpieczenia strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych środki ochrony indywidualnej tj. maseczki chirurgiczne, rękawice ochronne oraz okulary ochronne. Niezbędne elementy wyposażenia zostały przekazane z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Copyright 2021  Studio Gabrielle