^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Apel o oddawanie krwi

APEL

Szanowni Państwo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, zwraca się z APELEM o  oddawanie krwi. KREW jest bardzo potrzebnaPILNIE na ratunek ŻYCIA.

W ostatnim czasie, zapewne również w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, radykalnie zmniejszyła się liczba Dawców oddających krew, co stanowi ogromne zagrożenie dla pacjentów szpitali oczekujących na zaplanowane, bądź też konieczne do wykonania zabiegi operacyjne, ratujące zdrowie i życie. Krew jest wydawana systematycznie dla potrzeb lecznictwa, na ratunek życia,  bez możliwości zgromadzenia jakichkolwiek zapasów, które pozwoliłyby utrzymać stabilną, bezpieczną rezerwę. Niestety krwi nie da się wyprodukować, jest ona niezastąpionym lekiem w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, a jedynym jej "wytwórcą" jest człowiek.

Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednak pomoc Honorowych Krwiodawców jest niezastąpiona. Dlatego PROSIMY o POMOC w propagowaniu naszych apeli.

Gorąco prosimy o rozpropagowanie naszego APELU wśród społeczności lokalnej powiatu przysuskiego, na stronie internetowej, portalach społecznościowych, we wszelkiego rodzaju instytucjacjach, urzędach itp., za pośrednictwem których jest możliwość dotarcia do znacznej grupy potencjalnych krwiodawców. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, zrozumienie do przeprowadzanych działań. 

Jednocześnie DEKLARUJEMY, że jesteśmy gotowi pojechać i przeprowadzić akcję pobierania krwi, wszędzie tam gdzie Dawcy będą chętni podzielić się cząstką siebie- krwią (jeśli są odległe miejscowości, a społeczność ma problem z dojechaniem np. do naszego Centrum w Radomiu- prosimy o kontakt, pojedziemy).

Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego też liczymy na Państwa POMOC. Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

 

Z nami jest BEZPIECZNIE, kilka ważnych aspektów!!!

Zasady ogólne kwalifikacji Dawców.

Przed wejściem do Centrum / ambulansu do pobierania krwi - ekipa wyjazdowa, dokonujemy wstępnej kwalifikacji dawców  i kandydatów na dawców.

Postępowanie  obejmuje:

1) pomiar temperatury;

2) wywiad.

 

 Wywiad:

1. Do budynku RCKiK w Radomiu, ambulansu - ekipa wyjazdowa, po wstępnej kwalifikacji, może wejść wyłącznie osoba, która:

  • w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski, nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub będącą w kwarantannie
  • temperatura ciała nie przekroczyła 37,3oC.

 2. Każda osoba wchodząca dokonuje dezynfekcji rąk przed wejściem do głównego budynku Centrum, ambulansu- ekipa wyjazdowa i otrzymuje maseczkę ochronną.

3.Dawca wypełnia krótką Ankietę, dopiero jeśli pozytywnie przejdzie kwalifikację wstępną jest rejestrowany do oddawania krwi.

 

Ponadto wprowadziliśmy konieczne zmiany dot. naszej pracy:

1. Ograniczyliśmy do minimum kontakty między personelem z różnych komórek organizacyjnych - działów RCKiK w Radomiu.

2. Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekowania klamek, poręczy, blatów roboczych (w trakcie przyjmowania Dawców).

3. Pracownicy w obszarze roboczym, w zależności od stopnia zagrożenia, zabezpieczeni są w środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne/przyłbice ochronne/okulary ochronne, rękawiczki jednorazowego użytku, fartuchy z długim rękawem i obuwie ochronne.

4. Każdego dnia pracownik RCKiK wypełnia i podpisuje deklarację, w której zawarte są informacje niezbędne do dopuszczenia do pracy przez kierownika działu. Pytania dot. ewentualnych objawów, bądź ich braku, choroby (przeziębienia, kataru itp.), kontaktu z osobą zakażoną lub będącą w kwarantannie z powodu koronawirusa, temperatury ciała nie przekraczającej 37,3oC.

________________________________

Copyright 2021  Studio Gabrielle