^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Komunikat personalny - KP PSP Przysucha

  

Z dniem 9 lipca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Przysusze   st. kpt. Damianowi Kobyłka.

 

W spotkaniu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie udział wzięli:

  • bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Dariusz Stumski – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Marcin Sokół - komendant powiatowy PSP w Przysusze,

  • st. kpt. Damian Kobyłka – p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Przysusze,
  • bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

 

Copyright 2021  Studio Gabrielle