^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

OSP_Szkolenia

Szkolenie podstawowe strazaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze organizuje szkolenie PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Warunki przyjęcia na szkolenie

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

- skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; 

- wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat; 

 

Program przewiduje 126 godzin zajęć dydaktycznych, które planujemy zrealizować w dniach 01.02.2020-22.03.2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24.01.2020 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres KP PSP w Przysusze lub dostarczać do Wydziału Operacyjnego.

Sprawę prowadzi st. kpt. Damian Kobyłka 48 675-20-55 w. 32

 

DO POBRANIA - Karta skierowania na szkolenie

 

Copyright 2021  Studio Gabrielle